Hendor-PE Shenzhen

220 Shenhui Road
Longgang, Shenzhen
Guangdong, China
518172

Tel: +6.........

Website: www.
E-mail:    sales@hendorpe