Hendor’s pad naar verduurzaming 

Vergroening van de oppervlaktebehandelende industrie is nodig. Daar maakt Hendor zich hard voor. De ‘oude’ manier van opereren moet en kan anders. Het vraagt om smart technology for future generations.  Ontdek onze nieuwe generatie pompen en filters
> HE filterpompen
> MXH horizontale centrifugaalpompen

De weg naar een groenere branche 

Een duurzame branche ontstaat door fundamentele schakels om te vormen tot een groener alternatief. Dit houdt in; oplossingen met minder impact op de planeet. Over de gehele breedte van de industrie, op productniveau en op menselijk vlak. Het een beïnvloedt het ander als een vicieuze cirkel. Samen werken aan verandering is dus evident, dan wel noodzakelijk. 

Hendor hanteert de volgende uitgangspunten in de bijdrage aan vergroening van de oppervlaktebehandelende industrie:
1.    Het belang van vergroening voor de branche uitdragen. 
2.    Focussen op innovatie van nieuwe producten die zorgeloze continuïteit waarborgen bij de klant. 
3.    Bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de volgende generaties. 

Onze bijdrage 

Chemische pompen en filters beïnvloeden het verbruik van energie, grondstoffen en afval. Hendor is als ontwerper en producent onderdeel van de eerste, meest fundamentele schakels in de cirkel. De impact van acties uit deze groep werkt door op andere delen van de keten. Bewust van die rol, houdt Hendor rekening met zowel eigen productie als het gebruik van haar producten door de eindklant. 

Smart technology

Hendor focust op eigen productieprocessen die de milieubelasting beperken. Afval wordt gereduceerd door middel van hergebruik. De carbon footprint is verlaagd door investering in eigen energievoorziening (zonnepanelen) en volledige overschakeling naar ledverlichting. Bovendien hebben we het aantal transportbewegingen gereduceerd door combinatie en optimalisatie van leveringen door toeleveranciers.   

Op productontwerpniveau kijkt Hendor naar behoeften van de klant, maar denkt ook een stap verder. Aandachtspunten zijn gebruiks- en onderhoudsvriendelijkheid om arbeidstijd van de klant te verkorten. Kwaliteit en lange levensduur voorkomen uitval in de lijn. Vergroening komt terug in energiezuinigheid, CO2-reductie en beperking van grondstofverlies. Directe omschakeling van IE1 naar IE3 gereduceerde hydrodynamische verliezen en filtermedia verbruik, en voorlichting in repareerbaarheid zijn voorbeelden hoe Hendor het voortouw neemt. 

For future generations 

Met behulp van slimme, duurzame oplossingen waarborgt Hendor de kwaliteit van haar producten én de planeet. Het groen om ons heen, moet absoluut groen blijven. Het begint bij bewustzijn en gaat door in kennisdeling. Wederom over de breedte van de gehele industrie. Hendor pleit daarom voor een open discussie, gestimuleerd door het behandelen van verduurzamende aspecten in haar content. 

Samen maken we de branche groener en vriendelijker voor de planeet. Zodat het stokje nog vaak overgedragen kan worden aan volgende generaties. 

> Bekijk hier het Hendor stappenplan voor een duurzamer bedrijfsproces.